Saga

Geschiedenis voor de wereld van vandaag

Door Blink

Scroll naar beneden

Lesmethode geschiedenis voor VO

Digitaal, compleet en activerend

Saga is een nieuwe, complete geschiedenismethode voor het voortgezet onderwijs, die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen van vandaag. Het is een methode voor de docent die in de klas samen met leerlingen de geschiedenis wil onderzoeken, ondersteund door de mogelijkheden van digitaal werken.

Motivatie is de sleutel tot leren in dit vernieuwende concept van Blink. Aan het didactisch concept is ruim drie jaar gewerkt en de lesmethode is al uitgebreid getest door onze partnerscholen.

Over Saga
Beleef het

Saga is voor docenten erg gebruiksvriendelijk met enorm veel mogelijkheden en materiaal maar toch ook met genoeg ruimte voor eigen inbreng. Het stimuleert en motiveert leerlingen, terwijl docenten enthousiast hun eigen ding kunnen doen om zo samen tot mooie resultaten te komen.

– docent geschiedenis Van Kinsbergen College

Saga in het kort

Saga bestaat uit thema’s waarin alle kerndoelen, tijdvakken en kenmerken samenhangend aan bod komen. Het bereiken van de leerling is hierbij het uitgangspunt. Saga is erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Want: beleven en onderzoeken is begrijpen.

Leerlingen:
 • beleven het verleden en hebben een missie en een rol in een interactief verhaal
 • onderzoeken de geschiedenis, leren kritisch denken
 • werken aan vaardigheden, bouwen al doende aan hun kennis en ervaren wat ze aan geschiedenis hebben.
Docenten:
 • hebben de ruimte om keuzes te maken en te differentiëren per leerling of per groep
 • kunnen zelf verhalen, anekdotes en bronnen toevoegen

Digitaal versus papier

Saga is een interactieve, digitale methode, maar digitaal is geen doel op zich. Wat beter werkt op papier, kun je ook op papier aanbieden. Een belangrijk onderdeel van de lesmethode is dan ook het boek met daarin onder meer leerteksten en formulieren.

Saga in het kort

Saga opbouw

Elk Saga leerjaar bevat zes thema’s: vier of vijf tijdvakken thema’s en minimaal één tijdvakoverstijgend thema. Elk thema heeft een specifieke focus die de essentie van dat tijdvak weergeeft. Van daaruit komen de kenmerkende aspecten van het tijdvak op een samenhangende manier aan bod. Een thema bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een tijdsprongles: introductie op een tijdvak of thema
 • Vijf onderzoekslessen met een overkoepelende missie
 • Twee tot drie colleges, aanvullende lessen met divers lesmateriaal waaruit de docent kan kiezen. De docent kan hier ook eigen materiaal gebruiken.
 • Producttoets met rubrics beoordelingsmodel
 • Summatieve toets
 • Leerteksten
 • Thuisquizzen

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Saga, het verschijnen van proeflessen en ander materiaal? Meld je dan hier aan en ontvang onze updates via een nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief
Saga opbouw

Bekijk het effect van activerend lesgeven met Saga in de klas

Co-creatie met partnerscholen

Blink ontwikkelt alle lesmethodes samen met docenten van circa dertig partnerscholen. Onze methodes zijn nooit ‘klaar’. Met de feedback, tips en ideeën van docenten en leerlingen verbeteren en ontwikkelen we het materiaal continu. Co-creëren noemen we dat. Docenten die ons adviseren laten ons weten dat ze dit ook voor zichzelf waardevol vinden. Ze kijken met een nieuwe blik naar hun eigen onderwijs en dagen zichzelf uit nieuwe technieken en werkvormen te proberen. Wil je als docent of school meewerken aan de ontwikkeling van Saga en een jaar lang gratis ons lesmateriaal proberen in de klas? Meld je dan aan als partnerschool.

Meld je aan
Co-creatie

Proeflessen vanaf eind 2017

Wil je Saga leren kennen? Vanaf eind 2017 kun je gebruikmaken van gratis proeflessen. Je kunt je hieronder alvast aanmelden voor deze lessen. Ben je nu al nieuwsgierig en heb je behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Blink via service.educatie@blink.nl of bel naar 073 - 85 000 22.

Aanmelden proeflessen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Saga? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. We informeren je dan ook als er gratis proeflessen beschikbaar zijn.

Nieuwsbrief